Informationsroadshow och IPR karta

Diarienummer 2014-05065
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

SIO Grafen Roadshow syftade till att sprida kunskap om grafen och identifiera fler aktörer i Sverige som kan stärka sin egen affär med grafen och samtidigt stärka svenska värdekedjor inom olika grafenområden. Målet var 5 deltagare per workshop och 8 nya sponsorpartners. Patentlandskapsstudien syftar till att ge ett stöd till svenska aktörer genom att ge en översiktlig bild av patentaktiviteterna i området. Ambitionen är att rapporten skall vara ett stöd till att identifiera områden med stora möjligheter för framtida forsknings och innovationsaktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

För SIO Grafen blev det en möjlighet att nå en bredare målgrupp än tidigare. Vi kan inte idag ännu mäta hur många nya kontakter som blir sponsorpartners, eller som deltar i våra kommande aktiviteter, men generellt är vi nöjda med kvaliteten på diskussioner och engagemang. 6047 st patent i sju utvalda områden analyserades. Tre av flera intressanta slutsatser var att 55 % av patenten ägs av forskningsaktörer, Svenska aktörer äger 1 % av patenten, samt även om Kina dominerar med 45 % patentägande, så är hela 96% av dessa patent endast sökta i Kina.

Upplägg och genomförande

SIO Grafen besökte 7 städer under januari - februari. Vi presenterade materialet grafen, dess tillämpningar, samt informerade om SIO programmet och vad vi vill uppnå. Vidare genomfördes diskussioner bland de deltagande företagen om deras frågor och utmaningar. Aktörerna fick en möjlighet att knyta kontakt med andra personer inom samma region, med liknande intresse. CIP-PS engagerades för att utföra patenlandskapsstudien. Styrelsen, linkedingruppmedlemmar och projektledare för SIO programmets projekt gavs möjlighet att påverka val av dessa områden.

Externa länkar

http://siografen.se/sio-grafens-roadshow-i-mal/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.