Industritillämpad forskning för förbättrade varmvalsningsprocesser

Diarienummer 2013-03315
Koordinator SWEREA MEFOS AB
Bidrag från Vinnova 4 487 060 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång 2014-01201-en

Syfte och mål

Fokus i projektet "ProfRoll" har legat på minskade utbytesförluster, bättre förmåga att prediktera processen samt förbättrad produktkvalitet i reversibla varmvalsningsprocesser. Framför allt gäller detta utbytesförluster orsakade av typiska defekter som uppkommer på band och plåt. Målet har varit att ta fram riktlinjer för nya stickscheman.

Resultat och förväntade effekter

FEM-simuleringar indikerade och industriförsök verifierade att det är möjligt att genom ändrade stickscheman minska reduktionen i vertikalvalsning. Detta ger en liten minskning av kantsprickor men framför allt möjlighet till en mer flexibel valsning. Avfasade kanter i fram- och bakkant av ursprunglig plåt gör att kortare delar av plåten måste skäras bort på den färdiga plåten. Utbytesvinsten ökade med upp till 2.4 % i de tester som gjordes. Försöksplanerade FEM-simuleringar har genomförts för att ta fram en modell som beräknar arbetsvalsböjningens inverkan på plåtens krona.

Upplägg och genomförande

Materialdata på utvalda stålsorter har tagits fram genom tester och använts till materialmodeller. Reversibel varmvalsning har simulerats med termomekaniska finita elementmodeller. Verifierande simuleringar har gjorts med hjälp av ett pilotvalsverk. FEM-simuleringar av valsning har sedan gjorts för specifika problem i industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.