Industrigenerisk flödesdesign

Diarienummer 2014-05110
Koordinator Linköpings universitet - IEI
Bidrag från Vinnova 333 137 kronor
Projektets löptid december 2014 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Verksamhetsledning är en komplex uppgift och målet med den här förstudien har varit att utveckla en ansats som fokuserar på industrigenerisk flödesledning. Slutmålet var att formulera ett projekt med syfte: ´Att utveckla beslutsstöd för verksamhetsledning, inom flödesplanering och -styrning, som har sin bas i en typologi av industrigeneriska egenskaper.´ Förstudien har utfallit mycket väl och en forskningsstrategi med portfölj innehållande nio projekt har utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en forskningsstrategi med en integrerad projektportfölj som tillsammans kommer att uppfylla målet. I huvudsak identifieras fyra övergripande effekter om dessa projekt genomförs. De två grundläggande effekterna är teoriutveckling och arbetsprocesser för att tillämpa teorin. De två mer tillämpningsnära effekterna är bättre stöd för generisk flödesledning och en plattform för utveckling av nästa generations IT-baserade beslutsstödsystem.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts av en arbetsgrupp bestående av fyra representanter från tre akademiska institutioner och tre (inledningsvis två) industrirepresentanter från processindustri, verkstadsindustri och byggindustri. Gruppen har agerat som styrgrupp som även genomfört själva utvecklingsarbetet. Mötena har varit av styrande karaktär för att både följa upp genomfört arbete och ge riktlinjer för det kommande arbetet. Arbetsmodellen har fungerat mycket bra och visat sig lämplig för en förstudie.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.