Industrialisering av SensAbues drogtest

Diarienummer
Koordinator SENSA BUES AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att SensAbues skulle kunna göra de ´slutgiltiga´ prepareringarna inför att kunna möta några av världens största drogtestande företag. Målen var att kunna få full produktion, CE märkta produkter, ha ett starkt IP skydd

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att vi nu kan leverera upp till 5000 st CE märkta DrugTraps/dygn. Vi kan finansiera ev rättsliga processer. Förväntade effekter är att prouktionen kan rampas upp i slutet av 2013 och vår underleverantör Munkplast i Uppsala kan skapa fler jobb. Ett säljkontor i Stockholm för SensAbues kommer med stor sannolikhet att öppnas under slutet av 2013 och ett par personer kommer att anställas över tiden företaget växer.

Upplägg och genomförande

Planen var att CE märka - dokumentation nedtecknades och skickades in till Läkemedelsverket. Certifikat returnerades. För att säkerställa produktion av 5000 enheter per dygn ökades tillverkningshastigheten kontinuerligt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.