Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industri 5.0

Diarienummer
Koordinator PulpEye AB
Bidrag från Vinnova 1 943 044 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - september 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Syfte och mål

Projektet har väl uppfyllt syftet att bidra till ökad digitaliseringen inom processindustrin, direkt kopplat till framtidens behov av processer med enbart online övervakning och styrning. För att lyckas med det syftet var målet med projektet att ta fram nya metoder för mätningar av biooljor, säkerhets frågeställningar och lösningsförslag online med implementation.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att : *PulpEyes mätmetoder för biooljor påvisar mätbara resultat. *Ett antal viktiga frågeställningar gällande säkerhet att lösa för pappers- massaindustrin. *Mobilapplikation för professionella beslut för produktionspersonal *Affärsmodell för onlinetjänster

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt projektplanen. On-linemätare på HTL-pilot utfördes på RISE pilotanläggning i Domsjö. Datasäkerhet och affärsmodell innehöll djupa intervjuer och tekniska diskussioner innan implementationen gjordes. Ett nytt användargränssnitt togs fram i samarbete med våra slutanvändare. Applikationen utvärderades på RISE pilotanläggning istället för hos CMPC Maule.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2023

Diarienummer 2021-02403

Statistik för sidan