Individers finanskunskap, sparbeteende och rådgivarrelation.

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centrum för bank och finans
Bidrag från Vinnova 2 376 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har resulterat i att en bankanställd person disputerar och att denna person agerar som länk mellan näringsliv och akademi i sin forskning.

Resultat och förväntade effekter

Industridoktoranden Cecilia Hermansson doktorerade 2015-04-24 klockan 13:00 vid KTH. Avhandlingen hette ´Understanding the relationships between bank-customer relations, financial advisory services and saving behavior´. Effekter är ökat samverkan mellan näringsliv och forskning. Dr Hermanssons arbeta är affärsutveckling för en bank.

Upplägg och genomförande

Arbetet har inneburit en unik samverkan mellan näringsliv och akademi, där bankens verksamhet har affärsutvecklats med hjälp av forskning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.