Individanpassad automatiserad utbildning av yrkesförare i simulator

Diarienummer 2015-02209
Koordinator TENSTAR SIMULATION AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Målet enligt ansökan har varit att ´utveckla en unik simulator för automatiserad och individanpassad utbildning av yrkesförare på skolor´. Detta har till stor del nåtts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet i form av teknikutveckling har i stort nåtts. Resultat i form av stärkt position på marknaden går inte att direkt mäta men vi vet genom vår konkurrentanalys att ingen av våra konkurrenter har något liknande av samma kaliber. Resultatet i form av möjligheten att vinna ytterligare upphandlingar och affärer återstår att se, men vid besök och samtal med kunder, prospekt som visats m.m., har reaktionen varit mycket positiv.

Upplägg och genomförande

Samarbetet mellan Tenstar och Chalmers har givit projektet en god förankring i forskning kring användargränssnitt, pedagogik, human factors. Själva utvecklingsprojektet har fått hög prioritet internt på Tenstar, och trots relativt kort projekttid har målen i stort nåtts. Utmaningar har varit att etablera samarbete mellan relativt litet och nystartat företag och ett stort universitet, och att förutse den kalendertid som krävts för grundarbete innan den konkreta produktutvecklingen kan komma igång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.