Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IndiCell Individualiserad pluripotent stamcellsbaserad behandling

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds universitet Biomedicinskt Centrum
Bidrag från Vinnova 39 999 932 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - september 2026
Status Pågående
Utlysning Innovationsmiljöer inom precisionshälsa
Ansökningsomgång Innovationsmiljöer inom precisionshälsa 2021

Syfte och mål

Det finns tre huvudsyften med IndiCell: 1) Utveckla iPS cellbaserad terapi för två modellprojekt, Parkinsons sjukdom och makuladegeneration 2) Skapa en utvecklingpipeline för iPS-cellterapier, inkl. avancerade arbetsflöden för generiska processer, kompetens och kvalitetskontroller 3) Bli en viktig global aktör inom stamcellsterapier

Förväntade effekter och resultat

Utveckling av precisionsmedicin med iPS -cellterapi för Parkinsons sjukdom och macula-degeneration. Öka hastigheten och antalet stamcellsterapier som förs över från prekliniska transplantationer till patienter och identifiera innovationspotential i tekniker, processer, enheter och kunskap. Sätta Sverige på den globala kartan för stamcellsterapier. Öka medvetenheten om stamcellsterapier bland allmänheten.

Planerat upplägg och genomförande

IndiCell kommer att implementeras genom sex arbetspaket där fyra stycken behandlar processen från donation av celler för omprogrammering, ingång till en specialiserad GMP-anläggning via produktion av iPS -celler, terapeutiska celler, sortering av celler, kvalitetstestning och sedan utgång av cellprodukter från GMP till sjukhuset samt förberedelse för transplantation till patienten. Ett arbetspaket handlar om att definiera och skapa innovationer inom IndiCell och ett som behandlar projektledning och aktiva förbereder sig för framtiden efter Vinnova -finansieringen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 oktober 2021

Diarienummer 2021-02695

Statistik för sidan