In Ung In - Inspirera Ung Innovationskraft

Diarienummer
Koordinator STRUKTURUM I JOKKMOKK AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 300 705 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projekt InUngIn har inspirerat unga människor till ett ökat idéskapande genom att arrangera tävlingen ´Idéjokkmokk´. Den visar på att idéer har ett värde, kan förverkligas och att kommunen, företagen och samhället har ett behov av idéerna. Projektägaren har fått möjlighet att testa ett arbetssätt gentemot de unga och även hitta kommunikationskanaler till dem. Via hemsida, youtubefilm, pressens intresse för genomförd idé har projektet synliggjort att unga människors idéskapande är viktigt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är två genomförda tävlingar ´Idéjokkmokk´. De har fått uppmärksamhet av tusentals unga. Möjligheterna att framföra sina idéer, att de har ett värde och kan förverkligas har synliggjorts. Ca 30 idéer har kommit in och fått stöd att genomföras. Effekterna är att de unga skapar fler idéer, att ett arbetssätt har prövats med insikten att samverkan med andra aktörer är viktigt. Att idéer skapas lättare och de unga ser en möjlig väg att arbeta vidare är långsiktiga förväntade effekter.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att utforma en tävling ´Idéjokkmokk´ i samverkan med en ung projektgrupp. Det gjordes en youtubefilm och hemsida där man tävlade samt analyser för hur kontakt med målgruppen skulle ske. Lansering av tävlingen gavs stort fokus vid första genomförandet och en jury korade vinnare. Stöd gavs för att arbeta vidare med sin idé via tematräffar eller rådgivning. Analys visade att idéskapande är en process som bör inspireras av idéskapande aktiviteter och att samverkanspartners behövs.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02978

Statistik för sidan