IMPOz - Innovative Multidisciplinary Product Optimization

Diarienummer 2013-03758
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 5 350 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Den globala konkurrensen ställer höga krav på företagens produkter och tjänster och på en utvecklingsprocess som är både effektiv och flexibel. Ett sätt att möta dessa krav är ett effektivare utnyttjande av de IT-baserade beräkningsverktyg som används i utvecklingsprocessen för att simulera och optimera produktens egenskaper utifrån ett helhetsperspektiv. IMPOz projektet visar att Multidisciplinär Design Optimering (MDO) är ett bra verktyg för att effektivisera utvecklingsprocessen och optimera produkter utifrån ett helhetsperspektiv.

Resultat och förväntade effekter

IMPOz projektet har resulterat i implementering av olika MDO baserade ramverk hos projektets partners. Baserat på dessa erfarenheter har projektet också utvecklat generiska riktlinjer för hur MDO bör implementeras i industrin. Projektets resultat har publicerats i två doktorsavhandlingar och 16 vetenskapliga publikationer. Erfarenheterna från de olika MDO ramverken och de utvecklade riktlinjer har underlättat införandet av MDO hos projektets partners, och kommer att stödja spridningen av MDO till svensk industri och därmed effektivisera dess utvecklingsprocesser.

Upplägg och genomförande

Projektet har organiserats i 5 arbetspaket: projektledning, organisatoriska aspekter av MDO, insamling av kunddata, tekniska aspekter av MDO och resultatspridning. Tekniska aspekter av MDO har varit det största arbetspaketet, inom vilket olika MDO ramverk har implementerats i form av use-cases hos projektets partners. Erfarenheter från detta arbete har sedan integrerats i AP:et om organisatoriska aspekter. Projektet har i stort kunnat genomföras i enlighet med intentionerna i projektplanen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.