Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Implementering av metod för förbättrad sjötrafikstatistik med Big Data

Diarienummer
Koordinator Trafikanalys - Trafikanalys - Stockholm
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Trafikanalys ska implementera en redan utvecklad metod för att använda AIS-data i sjötrafikstatistiken. Trafikanalys kan nu ta fram: anlöpslistor per hamn i syfte att minska uppgiftslämnarbördan, vi har en fullständig distansmatris mellan svenska hamnar, och Trafikanlys kan utveckla ny sjötrafikstatistik i form av exempelvis trafikarbete och trafikflöden över passagelinjer, fördelat efter olika geografiska indelningar eller fartygsegenskaper.

Långsiktiga effekter som förväntas

Metoden med tillhörande verktyg har utvecklats för att använda AIS-data, en form av geografiska Big Data, för att förbättra sjötrafikstatistiken. Modellverktyget har resulterat i en distansmatris som ska användas för att som ska höja kvaliteten på Trafikanalys sjötrafikstatistik och framställa ny och användbar statistik. Modellen kommer också att underlätta för uppgiftslämnare då AIS genererade anlöp med fartygstyp kan användas i rapporteringen. Modellen är implementerad hos Trafikanalys i en produktionsmiljö.

Upplägg och genomförande

Fyra arbetspaket genomföredes. AP1: Insikt och förståelse för processen samt framtagande av tekniska lösningar nödvändiga för implementeringen i AP2. AP2: Köra modellen med tillhörande skript och verktyg och med samma inputdata som i tidigare utvecklingsprojekt. Test av modellen ska säkerställa att den fungerar enligt processbeskrivningen. AP3: Använda metoden för statistikproduktion med uppdaterad indata och förfinade metoder. AP4: Förbättring av sjötrafikstatisk som underlag och kunskapsspridning av Big Data i Sjötrafikstatistiken.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-04828

Statistik för sidan