Implementering av metod för förbättrad sjötrafikstatistik med Big Data

Diarienummer 2017-04828
Koordinator Trafikanalys - Trafikanalys - Stockholm
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Projektets mål är att implementera en redan utvecklad metod för att använda AIS-data för sjötrafikstatistik. Utvecklade metoder och verktyg ska leda till förbättrad sjötrafikstatistik och minskad uppgiftslämnarbörda för hamnar.

Förväntade effekter och resultat

Anlöpslistor per hamn som avser att minska uppgiftslämnarbördan för densamma. Ta fram en fullständig distansmatris mellan svenska hamnar. Utveckla ny sjötrafikstatistik i form av exempelvis trafikarbete och trafikflöden över passagelinjer, fördelat efter olika geografiska indelningar eller fartygsegenskaper. Vidare skulle AIS-genererade anlöp kunna vara ett stöd i granskningen av kvaliteten i redovisade uppgifter från hamnarna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i 4 arbetspaket (AP1-4). Förberedande arbete (AP1); Insikt och förståelse för processen samt tekniska lösningar nödvändiga för implementeringen i nästa steg. Implementering (AP2); Modellen fungerar i verksamheten utifrån tidigare validerade metoder och verktyg. Uppdatering (AP3); Använda metoden för statistikproduktion med uppdaterad indata och förfinade metoder. Dokumentation/spridning (AP4); Förbättring av sjötrafikstatisk som underlag och kunskapsspridning av Big Data som källa för statistik.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.