Impact Coach Program - utbildningsprogram för företagsmentorer

Diarienummer 2014-05616
Koordinator IMPACTHUB STOCKHOLM AB - Impact Hub STOCKHOLM AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Impact Coach är en utbildning för mentorer och affärscoacher som riktar sig både till personer knutna till inkubatorer och fristående mentorer. Kursen utgår från frågan: Tänk om varje interaktion med entreprenörer du coachar skulle göra skillnad? Deltagarna får verktyg att skapa möten med entreprenörer där båda växer, samt och ett nationellt nätverk av Impact Coaches. Vi överträffade vårt mål på 6 deltagare från 3 inkubatorer, med 10 deltagare från 10 arbetsplatser. Vi har investerat i design av kursen och har ett detaljerat program och övningar för 1,5 dagar som kan repeteras.

Resultat och förväntade effekter

Vi hade en full kurs med 10 affärscoacher från 10 olika arbetsplatser och 7 städer. Majoriteten betalade fullt pris för piloten och prisnivån testades därmed och anses lämplig. Alla deltagarna skulle rekommendera kursen till kollegor, och enligt utvärderingen vill 85% av deltagarna bli kontaktade igen för att kollegor/vänner ska få information om nästa kurstillfälle. Vi har dessutom 2 förfrågningar för att göra kurser lokalt i olika regioner, samt 2 intresseanmälningar till i höst.

Upplägg och genomförande

Kursen är upplagd med två tillfällen och däremellen får deltagarna en hemuppgift och en study-buddy för att utbyta erfarenheter. Den första dagen ägnade vi åt att fokusera på nuläget, den önskade målbilden och verktyg för att ta sig dit. Det andra tillfället fokuserade på fördjupning och att skapa starkare relationer mellan deltagarna för att det ska bli ett bestående nätverk. Deltagarna uppskattade att få träffa andra affärscoacher och utveckla sitt nationella nätverk.

Externa länkar

http://stockholm.impacthub.net/program/impact-coach/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.