ImmunServa

Diarienummer
Koordinator Redoxis AB
Bidrag från Vinnova 45 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - september 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02320

Statistik för sidan