Imano biobiz - branschlösning för effektivisering av biobränsleaffären från skog till grön energi

Diarienummer 2012-02798
Koordinator IMANO AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att utveckla en branschgemensam helhetslösning för att hantera all information kring biobränsleaffären har uppnåtts. Syftet var att etablera Imano i en ny bransch, bioenergi, och bredda erbjudande och leveransmodell med en ny affärsmodell; mjukvara-som-tjänst. Detta syfte har uppnåtts då fyra energiföretag nu har tecknat sig för långsiktig prenumeration på tjänsten. Unikiteten låg i utveckling av kommunikationsprocesser för elektroniskt utbyte av affärsinformation i leveranskedjan av biobränsle och delad informationshanteringen mellan skogs- och energibolag.

Resultat och förväntade effekter

Slutresultatet är att fyra energiföretag och elva av Sveriges 15 största biobränsleleverantörer nu kör biobiz som en tjänst skarpt i verksamheten. Biobiz har skapat följande effekter för tjänstens nyttjare: - Effektiviserad administration av biobränsleaffären - Minskad risk för driftstörningar i bioenergianläggningar - Förbättrad verkningsgrad och utnyttjande av bränslet Den främsta effekten för Imano är att biobiz har skapat en plattform för införsäljning mot energibranschen och en ny leverans- och intäktsmodell.

Upplägg och genomförande

Under första kvartalet 2013 genomfördes förberedelsefasen i vilken intressenter knöts till projektet, kravbild och lösningsarkitektur togs fram. Lösningen utvecklades sedan i samarbete med fyra kravställande energiföretag och en skoglig referensgrupp. Under hösten driftsattes en första version av tjänsten som utvärderades i en pilotfas hos de fyra energiföretagen. Parallellt med pilotdriften vidareutvecklades tjänsten och Imano etablerade en organisation för att leverans av mjukvara som tjänst. Efter slutlig utvärdering avslutades projektet i januari 2014.

Externa länkar

Hemsida under utveckling för biobiz.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.