Imano biobiz - branschlösning för effektivisering av biobränsleaffären från skog till grön energi

Diarienummer 2012-02798
Koordinator IMANO AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att utveckla en branschgemensam helhetslösning för att hantera all information kring biobränsleaffären har uppnåtts. Syftet var att etablera Imano i en ny bransch, bioenergi, och bredda erbjudande och leveransmodell med en ny affärsmodell; mjukvara-som-tjänst. Detta syfte har uppnåtts då fyra energiföretag nu har tecknat sig för långsiktig prenumeration på tjänsten. Unikiteten låg i utveckling av kommunikationsprocesser för elektroniskt utbyte av affärsinformation i leveranskedjan av biobränsle och delad informationshanteringen mellan skogs- och energibolag.

Resultat och förväntade effekter

Slutresultatet är att fyra energiföretag och elva av Sveriges 15 största biobränsleleverantörer nu kör biobiz som en tjänst skarpt i verksamheten. Biobiz har skapat följande effekter för tjänstens nyttjare: - Effektiviserad administration av biobränsleaffären - Minskad risk för driftstörningar i bioenergianläggningar - Förbättrad verkningsgrad och utnyttjande av bränslet Den främsta effekten för Imano är att biobiz har skapat en plattform för införsäljning mot energibranschen och en ny leverans- och intäktsmodell.

Upplägg och genomförande

Under första kvartalet 2013 genomfördes förberedelsefasen i vilken intressenter knöts till projektet, kravbild och lösningsarkitektur togs fram. Lösningen utvecklades sedan i samarbete med fyra kravställande energiföretag och en skoglig referensgrupp. Under hösten driftsattes en första version av tjänsten som utvärderades i en pilotfas hos de fyra energiföretagen. Parallellt med pilotdriften vidareutvecklades tjänsten och Imano etablerade en organisation för att leverans av mjukvara som tjänst. Efter slutlig utvärdering avslutades projektet i januari 2014.

Externa länkar

Hemsida under utveckling för biobiz.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.