iGEM Uppsala 2013

Diarienummer 2013-04735
Koordinator iGEM Uppsala
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

iGEM Uppsala 2013 lyckades med ett väl genomfört forskningsprojekt inom området syntetisk biologi och att representera Uppsala och Sverige i tävlingen. Vi tog oss vidare från regionala mästerkapen i Lyon till Boston och vann dessutom pris. Vi väckte intresse, skapade debatt och spred kunskap om det nya framväxande forskningsområdet syntetisk biologi i samband med Uppsala Synbioday. Projektet, en potentiell superyoghurt med modifierade extra nyttiga bakterier väckte också tankar om ifall det är bra eller dåligt att äta GMO.

Resultat och förväntade effekter

Forskningsprojektet har haft ett stort utbildningsvärde och ger både stor teoretisk och praktisk laborativ kunskap till dess deltagare. Det ger också många andra ovärderliga kunskaper som t.ex. hur man driver och organiserar ett projekt och hur man effektivt kan kommunicera vetenskap. Projektet bidrog också med att sprida kunskap om syntetisk biologi i Uppsala och Sverige och genom att delta i tävlingen i Franrike och USA stärker det bilden av Sverige som en framstående nation för utbildning, forskning och utveckling.

Upplägg och genomförande

Aktiviteter som rekrytering av deltagare, planering av projektet och föreläsningar om syntetisk biologi vid gymnasieskolor i Uppsala började under våren 2013. Forskningsprojektet och labbarbetet har skett framförallt under sommaren och tidig höst. Det har även bestått i under hösten deltagande vid ett regionalt mästerskap i Lyon samt ett världsmästerskap vid MIT i Boston. Under hösten anordnades också Uppsala SynBioDay och fick väldigt bra respons. Dagen kommer att arrangeras som ett årligt event i framtiden.

Externa länkar

Hemsida för iGEM Uppsala 2013 års projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.