IFH 2013 - BodyMusic

Diarienummer 2013-05249
Koordinator BodyScore AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Stress är ett av de största hindren för att uppnå social hållbarhet, speciellt välbefinnande och hälsa. Genom att minska stress skapar vi bättre förutsättningar att ta till vara mänskliga resurser. Vi har utvecklat en metod att skapa avslappning baserat på forskning på Sahlgrenska Akademin. Med en särskild struktur i musiken kan vi guida andningsrytmen och understödja en optimal hjärtvariabilitet. Vi har konstruerat appen MusicforMoods som gör metoden tillgänglig när och var som helst för alla med en smartphone. Appen kan mäta hjärtfrekvens och hjärtvariabilitet utan tillbehör.

Resultat och förväntade effekter

Genom att användaren själv laddar ner appen och använder den, kan vi nå hur många som helst utan att kostnaden ökar. Därmed har vi förutsättningar att vetenskapligt visa metodens effektivitet. Vårt mål är att påvisa effekt på stress och stressrelaterade sjukdomar. Det krävs dock lång tid för att visa på signifikanta resultat. Det förtjänar att nämnas att av de få som testat appen har vi redan fått personliga vittnesbörd om lindring av IBS-liknande tarmbesvär. Vi kommer att följa upp detta med mer forskning för att kunna uttala oss om detta.

Upplägg och genomförande

Det kräver tid och resurser att bygga upp och bibehålla ett väl fungerande team med olika kompetenser. En stimulerande utmaning har varit Projektets tvärvetenskapliga natur. En tillgång vid projektstart var alla redan etablerade kontakter. Intresset är stort för projektet och många är intresserade av att delta. Efter en tid visar det sig dock vilka medarbetare bidrar aktivt eller inte. Ibland tvingas också bärande medarbetare av personliga skäl lämna projektet. Projektet har utöver konkreta resultat bidragit till att knyta kontakter mellan olika fakulteter och branscher.

Externa länkar

Företagets Hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.