iEnergy -- industrialisering av bläckstråleskrivning med grafen för energilagringsapplikationer

Diarienummer 2015-01337
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Grafen

Syfte och mål

Our ultimate goal is to develop efficient and reliable inkjet printing technology for graphene to enable innovative applications in extensive fields and substantially strengthen Swedish industry. This pre-study project, iEnergy, develops efficient technology for industrial-scale inkjet printing of graphene and explores its feasibility for mass production of supercapacitors.

Resultat och förväntade effekter

It has been demonstrated that KTH´s graphene inks possess compatible rheology and exhibit excellent jetting performance with Xaar´s industrial-scale printheads. The graphene inks adapted for industrial-scale inkjet printing will strengthen our competitiveness in the market of graphene-based functional inks, enhance our chance to gather more industry actors, and expedite a more rapid growth of the future Swedish graphene-based industry.

Upplägg och genomförande

The project is conducted based on the close collaboration between Royal Institute of Technology (KTH) and XaarJet Sweden AB (Xaar). The partners exchange their knowledge through a workshop. KTH scales up their ink formulation technique to produce graphene inks compatible with industrial-scale inkjet printing and uses them to print all-solid-state graphene-based supercapacitors. Xaar characterizes KTH´s graphene inks and tests their printability (jetting performance) through an industrial-scale printhead (with 126 nozzles).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.