idékatalog social innovation och äldre

Diarienummer
Koordinator Malmö högskola - Gemensam förvaltning
Bidrag från Vinnova 1 235 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Malmö högskola och Stockholms universitet Innovation har på uppdrag av Socialdepartementet och VINNOVA utvecklat och producerat en idékatalog med titeln, ´Sociala innovationer för äldre´ med tillhörande webb och filmer, www.idekatalogen.se. Inspirerande exempel är kärnan i idékatalogen som innehåller intervjuer och reportage om sociala innovationer för äldre. Exemplen är hämtade från Sverige, Storbrittanien och Spanien.

Resultat och förväntade effekter

Att producera en idékatalog med titeln Sociala innovationer för äldre samt att utveckla en tillhörande webb och filmer.

Upplägg och genomförande

I arbetet med idékatalogen har vi stött på en mängd inspirerande initiativ och verksamheter men självklart har vi inte upptäckt allt. Listan på goda exempel på välfungerande äldrevård, äldreomsorg och aktiviteter för äldre kan göras betydligt längre än våra exempel. Idékatalogen och webben har framtagits genom intervjuer och filmer med de exepmel som vi valt ut kring sociala innovationer för äldre.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04115

Statistik för sidan