Idéjakten - ungas sociala innovationer

Diarienummer 2011-03612
Koordinator Hjärna.Hjärta.Cash
Bidrag från Vinnova 760 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att fler unga sociala entreprenörer ska finna kommersialiserbarheten i sina idéer och att inspirera fler ungdomar som är engagerade i samhällsfrågor till innovationer och entreprenörskap. Vi lyckades engagera många men det är fortsatt svårt att ge insikten om affärsmässighet till sociala entreprenörer.

Resultat och förväntade effekter

- ca 110 ungdomar - 103 affärsidéer - 14 affärsplaner och företagpresentationer - 37 000 unika besökare på webben - 15 000 personer som röstade i tävlingen Förutom det kvantifierade resultatet lyckades vi skapa intresse och bättre förståelse för socialt entreprenörskap bland många aktörer. ALMI Företagspartner var bl.a. för första gången med i sådan process, genom vår tävling. Vi lyckades också, hos flertalet deltagare, befästa tanken om att även sociala företag behöver vara affärsmässiga, vinstdrivande och ha en hållbar affärsmodell. Något som alltid inte är helt självklart.

Upplägg och genomförande

Tävlingen arrangerades främst genom webben där sociala medier spelade en avgörande roll för att få 37 000 unika besökare på webbsidan under tävlingsveckan och 15 000 röstande. Vi kompletterade dock webben med fysiska workshop för att både skapa intresse, inspirera och utbilda målgruppen. Nätverk - vi samarbetade med andra i stödsystemet, ungdomsorganisationer och företag för att nå ut till en bred publik. Förebilder - vi lyfte fram intressanta företag som målgruppen kunde känna igen sig i. Kommunikation - vi försökte använda rätt språkbruk och anpassa budskapet efter målgruppen.

Externa länkar

http://www.idejakten.se Presentation av alla finalister

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.