Icke-invasiv undersökning av leverfunktion pre- och postoperativt i samband med resektiv kirurgi (LIFE)

Diarienummer 2013-00099
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Universitetssjukhuset i Linköping, Avdelningen för Radiofysik
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - mars 2013
Status Avslutat