Huvudtalare på SI:s Innovative Sweden-utställning i Seoul

Diarienummer 2013-04821
Koordinator Hitech & Development Wireless Sweden AB - HD Wireless AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

The SME Forum will address the countries´ approaches to SME policy. Samt matchmaking mellan Koreanska och Svenska bolag.

Förväntade effekter och resultat

Utökat kontaktnät med Samsung och LG samt Svenska myndigheter.

Planerat upplägg och genomförande

Inbjuden att vara huvudtalare så jag förbereder ett tal, samt skall var med i panelen på en paneldebatt. vidare deltaga på företagsbesök hos Samsung och LG.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.