Hushållskrediter, skuldsättning och insolvens

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH Centrum för bank och finans
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att analysera relationen mellan kreditgivning, skuldsättning och obestånd. (1) kreditgivning, (2) skuldsättning, (3) obestånd och (4) exekutiva auktioner. Projektet har resulterat i att fem stycken rapporter har tagits fram för att belysa relationen mellan kreditgivning, skuldsättning och obestånd. "Household Credit, Indebtedness and Insolvency" "När är det sannolikt att ett avsevärt mycket högre pris kan uppnås" "Forced sales and their impact on real estate prices" "Foreclosures, Returns, and Buyer Intentions" "Determinants of a Foreclosure Discount"

Resultat och förväntade effekter

En slutsats är att hushåll som har hamnat i obestånd och som ser sin fastighet säljas på en exekutiv auktion säljs för upp till 20% lägre pris jämfört med om den hade sålts på den öppna marknaden.

Upplägg och genomförande

Tre av artiklarna är inom området nationalekonomi. Genom att analysera en unik databas framtagen för detta projekt har ett antal ekonometriska analyser kunnat genomföras. Två av artiklarna har en mer juridisk/rättsvetenskaplig ansats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.