Human modell med aktiva muskler och detlajerat huvud - för prediktering av nack- och hjärnskador

Diarienummer 2013-04704
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag - Autoliv Research
Bidrag från Vinnova 4 440 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2013-10-16

Syfte och mål

Det övergripande målet var att utveckla metoder och verktyg för prediktering av huvud- och nackskador på ett biofideliskt och detaljerat sätt för gångare påkörda av bilar. Fokus har varit att förbättra kinematik och huvud- och nackskadeprediktering för humanmodellen THUMS-KTH genom validering mot publicerade frivillig- och PMHS- tester med syfte att modellera människolika huvudislag mot bil och genom att skapa och validera en matematisk vindrutemodell vilket möjliggjort olycksrekonstruktioner och utvärdering av skyddssystem för gående påkörda av bilar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat industriella metoder och verktyg för huvud- och nackskadeprediktering genom en förbättrad humanmodell, ett avancerat och användarvänligt analysverktyg, och en detaljerad matematisk vindrutemodell. Många initiativ världen över som fokuserar på humanmodeller kan dra nytta av resultaten från det här projektet som bildar en viktig pelare för kompetensen inom SAFER HBM. Projektet resulterade i flera granskade artiklar, tre Mastersarbeten, en PhD-avhandling och presentationer av resultat och kunskap vid internationella möten och konferenser.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom samarbete mellan de industriella parterna Autoliv Development AB, Volvo Car Corporation och akademiska parten Kungliga Tekniska Högskolan från den första januari 2014 till 31:e december 2016. Projektet har innehållit aktiviteter inom förbättring av matematiska modeller som THUMS-KTH, vindrutemodell och modell av en krockdocka, mekaniska påkörandeprov med bil och krockdocka och simulering av olycksrekonstruktioner, utvärdering av olika skyddssystem och utvärdering av skadeprediktering med THUMS-KTH.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.