Holistiskt angreppssätt för ökad trafiksäkerhet förstudie av transportföretag och dess organisation

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6350, M1:6
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Syfte och mål

Projektet har följt upp och utrett orsaker till olyckor inom fjärr, regional och stadsdistribution för PostNord. Detta har gjorts genom att fokusera på fordon, förare och organisation. Projektet har utfört och rapporterat följande: - Analys av PostNord Logistics olyckor, kategorisering av olyckstyp och orsaker - Samband mellan olyckor och hur fordon, förare och organisationen påverkar dess uppkomst. - Beskrivning av analys för kvalitativ olycksutredning - Rekommendationer för fortsatt olycksutredning, uppföljning och utveckling av säkerhetslösningar

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genom en förstudie av PostNord Logistics verksamhet i Sverige utrett olyckor inom fjärr, regional och stadsdistribution och genom samarbete mellan Volvo GTT och PostNord följt upp och utrett orsaker till olyckor. Detta har gjorts genom att ta ett helhetsgrepp och att under utredningen fokusera på fordon, förare och organisation, vilka alla påverkar risken för olyckor. Genom detta arbete har vi kommit ett steg närmare och blivit effektivare på att förstå orsaker till olyckor, vilket är en förutsättning till att utveckla effektiva lösningar.

Upplägg och genomförande

Fokus i projektet har varit att kartlägga olyckor och utreda orsaker till dessa för PostNord Logistics Region Väst. Region Väst är en av sex regioner i PostNords svenska logistikverksamhet och har en fordonsflotta på ca 210 lastbilar (över 3,5 ton) och ca 130 skåpbilar (under 3,5 ton). I regionen arbetar ca 515 chaufförer. Analysarbetet har utgått från olycksstatistik, intervjuer med anställda på PostNord Logistics, observationer av chaufförer under arbetsskift och olycksuppföljning genom intervjuer av chaufförer när en olycka skett.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.