Högupplöst laserbaserad vindmätning

Diarienummer
Koordinator WindVector AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att ta fram ett kommersiellt hållbart produktkoncept för vindflödesmätningar med 3D sensorer och som skall ge WindVector konkurrensfördelar vid lansering av en produkt för högupplöst vindmätning. Målet att skapa förutsättningar för tillväxt i WindVector AB genom breddning av bolagets produktportfölj bedöms ha goda möjligheter att nås genom resultatet från projektet; en preliminär produktdesign, ett uppstartat projekt för att fortsätta arbetet med demonstratorn, samverkan med Acreo, Optronic m fl samt en plan för fortsatt finansiering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en preliminär design för ett serieutförande som baserar sig på 1) WindVectors befintliga teknikplattformar 2) den demonstratorn som nu håller på att tas fram i samarbete med Acreo m fl och som utgör den centrala komponenten i produkten och 3) resultatet från konkurrensanalysen, 4) befintliga marknadskanaler samt 5) möjligheter för fortsatt finansiering genom gemensamma ansökningar. Resultatet möjliggör att produktutvecklingen kan fortskrida som planerat, trots en viss försening, och vi förväntar oss att att produkten finns på marknaden inom 3-5 år.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattade en konceptstudie, immateriellt skydd samt marknadsundersökning. Konceptstudien har identifierat en brist på billiga komponenter, men resulterat i att ett nytt demonstratorprojekt startats. Resultatet räcker i nuläget inte för patentskydd, men planen är att skydda immateriella rättigheterna för demonstratorn. Marknadsundersökningen har bekräftat våra antagande om att de få laserbaserade system som finns på marknaden för högupplöst vindmätning är för dyra och anses därför inte vara tillräckligt kostnadseffektiva för storskalig användning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02662

Statistik för sidan