Högpresterande lätta stålsandwichmaterial

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 5 204 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt - ht 2016

Syfte och mål

För att möta de långsiktiga kraven på reducering av växthusgaser för vägtransporter krävs nya konstruktionsmaterial för att reducera vikt. I LightFe kommer två stycken stålsandwichkoncept med en densitet 30% lägre än för ett solid stålmaterial att utvecklas. Sandwichlösningarna är processade till komponenter med hjälp av presshärdning. Sandwichmaterialen ska möta de höga kraven på styvhet, krockegenskaper och utmattning från bil- och lastbilsindustrin. Sandwichkoncepten ska även undersökas för militärfordon för kommande utveckling lättviktsskydd mot spränglaster.

Förväntade effekter och resultat

Utkomsterna av projektet är dels realisering av två sandwichstruktur med densiteter 30 % lägre än för ett solid stålmaterial och dels en kostnadseffektiv virtuell metod för produktutveckling. Dessa utkomster bidrar väl till de långsiktiga industrialiseringsmålen (2033) satt inom LightFe, genom en ökning av TRL från 4-5 till 6. Vidare är partnerstrukturen inom LightFe med akademin, forskningsinstitut, tung fordonsindustri, militär industri, stålföretag and slutkomponenttillverkare i linje med det långsiktiga målet (2033) genom det branschöverskridande samarbetet.

Planerat upplägg och genomförande

Som ett steg i utvecklingen av sandwichstrukturerna ska en kostnadseffektiv virtuell metod, i detta fall finita elementmetoden, för produktframställning ska tas fram. För att validera FE-metodiken och för att påvisa goda egenskaper rörande styvhet, krockegenskaper, utmattning och skydd mot spränglaster kommer demonstratorer att konstrueras. Den framtagna simuleringsmetodiken kommer att implementeras hos medverkande företagen vars konstruktörer kommer att utbildas i de nya teknologierna genom workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04343

Statistik för sidan