Högpresterande Glas och Glasytor för Modern Teknik

Diarienummer 2014-04205
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för byggteknik
Bidrag från Vinnova 21 364 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med planeringsprojektet var att besöka Otto-Schott-Institute (OSI) Jena, Germany och delta vid ´6th International Conference on Flow and Fracture of Advanced Glasses´ Målsättningen var att planera för ett forskningsprojekt inom VINNMER Academy Outgoing på Högpresterande glas och glasytor för modern teknik. Vidare för att öka internationellt samarbetet och att vara involverad i flera EU-projekts i framtiden.

Resultat och förväntade effekter

Sharafat Ali har vid sitt besök vid Otto- Schott-Institutet konstaterat att det pågår mycket intressant forskning i Prof. Lothar Wondraczeks forskargrupp som kan gynna Sharafats utvekling som forskare. Planeringsprojektet utgjorde en grund för att gå vidare med en fullständig projektansökan till VINNMER Academy Outgoing om högpresterande glas. Resultaten från besöket gav framtida samarbete med ett av världens mest kända institut inom glasteknik.

Upplägg och genomförande

Sharafat Ali har genomfört två veckors besök hos Otto-Schott-Institutet (Jena, Germany) och deltog också i´6th International Conference on Flow and Fracture of Advanced Glasses (Weimar, Germany)´. Under besöket träffade Dr. Sharafat Ali flera kända forskare inom samma område. En preliminär karriärsutvecklingsplan togs fram, t ex kurser i icke-vetenskaplig meritering, vetenskaplig meritering samt forskningsidéer för ett fullt projekt. Nu planerar Sharafat Ali att lämna in en fullständig ansökan om VINNMER Academy Outgoing.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.