Högfrekvent A/D-omvandlarkärna till 5G-basstationsradiomottagare

Diarienummer 2017-01912
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 3 525 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Electronic Components and System. Research and Innovation Projects 2017

Syfte och mål

Vi tänker bygga en analog-till-digital omvandlare (ADC) i en modern CMOS-process, där ADC:n kommer att utgöra kärnan i olika ADC arkitekturer som stödjer extrema bandbredder genom att tidsmultiplexa ett antal dylika ADC-kärnor. Två huvudsakliga användningsområden är tänkbara: främst framtida 5G-basstationsradiomottagare som arbetar på millimetervågsfrekvenser, med en sammanlagd kanalbandbredd på upp till 1 GHz, men även basstations-radiomottagare som arbetar på lägre frekvenser än 6 GHz men stödjer flera band.

Förväntade effekter och resultat

På en liten yta ämnar vi implementera en kapacitansbaserad successivapproximation-ADC-kärna med minst 10 effektiva bitar och en samplingsfrekvens på minst 500 MHz, som motsvarar en effektiv samplingshastighet på upp till 16 Gsample/s när ADC-kärnan används i en tidsmultiplexad ADC med upp till 32 ADC-kärnor. Det här arbetet är oerhört viktigt för att säkra framgång inte bara till Ericsson, utan även till 5G- och AAS-teknik som sådana, genom att tillhandahålla enorma signalbandbredder tack vare en mycket hög grad av kretsintegration.

Planerat upplägg och genomförande

1) Vi kommer att utveckla ett verktyg för syntes av kondensatormatriser i ADC:n, vilket skyndar designcykeln. 2) Störare, som härrör från omatchade interfolierande ADC-kärnor, måste mildras. Inbyggda korrigeringsmöjligheter bäddar för ett autonomt korrigeringsförfarande. 3) Vi kommer att undersöka fördelarna med asynkron "successiv-approximation"-operation, samt dess inverkan på förmågan att mildra störarna. 4) Beroende på den pågående 5G-standardiseringen, kommer möjligheter att uppstå för frekvensplanering, med störarnas lokalisering och begränsning som mål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.