Högentropilegeringar i hårdmetall för skärande bearbetning av stål

Diarienummer 2014-03374
Koordinator Aktiebolaget Sandvik Coromant - AB SANDVIK Coromant
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Inledande försök med att använda högentropilegeringar som bindefas i hårdmetall. Utfallet från dessa försök ska leda till ett välgrundat beslut om det är möjligt att fortsätta utveckla hårdmetall med denna typ av legering som ersättning för kobolt.

Resultat och förväntade effekter

Termodynamiska beräkningar kan förutsäga kolhalterna som behövs för att tillverka hårdmetallen. Första principberäkningar kunde förutsäga kristallstrukturen. Experimentellt framtagna prototyper bekräftade de teoretiska resultaten. Beräkningarna påvisade också intressanta egenskaper hos bindefasen och mekanisk testning av prototyperna indikerade liknande resultat.

Upplägg och genomförande

Det faktum att högentropilegeringar är ett så nytt och relativt outforskat forskningsområde innebar att teoretiska undersökningar var av största vikt för att kunna få fram prototyper av dessa material. Upplägget med beräkningar som underlag för experimenten har fungerat utomordentligt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.