Högeffektiva blyfria solceller baserade på Perovskite oxider

Diarienummer 2016-01696
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 1 999 053 kronor
Projektets löptid juli 2016 - november 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2016-03-16

Syfte och mål

Att fånga solenergi med hjälp av fotovoltaiska (FV) solceller är ett lovande tillvägagångsätt för att möta en växande efterfrågan på energi. Det övergripande målet med detta gemensamma projekt mellan Linköpings universitet och Nanjing University är att utveckla högeffektiva solceller till en låg kostnad, baserade på miljövänliga och stabila perovskitoxider, för att visa deras arbetsmekanismer för vidareutveckling av nya solceller, och även för att utveckla mina egna vetenskapliga kunskapsfärdigheter och för att nå en yrkesmässig mognad.

Förväntade effekter och resultat

De största utmaningarna som för närvarande begränsar de praktiska tillämpningarna av perovskitsolceller kommer att behandlas i detta projekt. De förväntade resultaten kommer att främja utvecklingen av solenergiteknik. Både vetenskaplig kunskap och icke-vetenskapliga färdigheter kommer att utvecklas under projektets gång. Projektet kommer att skapa starka och långsiktiga samarbeten mellan Linköpings universitet (LiU) och Nanjing University. Det kommer också att förbättra LiUs internationella konkurrenskraft inom utvecklandet av perovskitbaserad optronik.

Planerat upplägg och genomförande

Jag kommer att arbeta med experter inom perovskitmaterial och relaterade fotonikkomponenter vid Linköpings universitet och Nanjing University. För att skapa högeffektiva perovskitsolceller, kommer jag att utveckla miljövänliga, stabila perovskitoxider som lämpar sig för solceller, använda carrier-select-lager, optimera tjockleken på perovskitfilm och carrier-select-lager, och optimera anordningsstrukturen. Vi kommer att utveckla en förståelse för generationsmekanismer och visa samband mellan fotovoltaiska och ferroelektriska egenskaper hos perovskitoxider.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.