Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Högeffektiva blyfria solceller baserade på Perovskite oxider

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 1 338 739 kronor
Projektets löptid juli 2016 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Erfarenheten av detta projekt berättigar mig till ett fast jobb, docent vid Nanjing University. I det här projektet har jag lärt mig mycket vetenskaplig kunskap om fotovoltaiska ämnen som rör ämnena, material, fysik, kemi och teknik. Jag har publicerat 5 forskningshandlingar om sol och Led i respekterade tidskrifter. Jag har re-enforceed muntlig presentation och skriftliga färdigheter, övervakningsförmåga och samarbetsförmåga. Dessutom bygger jag solida samarbeten mellan Linköpings universitet och Nanjing University.

Resultat och förväntade effekter

I detta projekt har jag undersökt solcellernas prestanda och fysiska mekanism baserat på halide perovsynes och dubbla perovskites och publicerat 5 forskningshandlingar om sol och Led i respekterade tidskrifter. Projektet har genomfört min muntliga presentation och skrivförmåga, min övervakningsförmåga, samarbetsförmågan och vidareutvecklar solida samarbeten mellan Linköpings universitet och Nanjing University.

Upplägg och genomförande

1. Jag jobbar med många kollegor och har lärt sig solcellsfabrikation / karaktärisering, och läser också ny vetenskaplig kunskap från många ämnen. Dessutom kommer jag att ge muntlig presentation varje månad, skriva och publicera forskningspapaver. 2. Jag deltog i många seminarier, workshops och internationella konferenser om fotovoltaiska undersökningar och samarbetade med andra forskare vid olika organisationer. 3. Jag deltog i ledarskapsutbildningen, levererade kurser på både grundnivå, organiserad för att bygga upp testsystemet, övervaka doktorand.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01696

Statistik för sidan