Hiproline Förhandlingsstöd

Diarienummer
Koordinator fcubic AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - augusti 2012
Status Avslutat