HIPPO -ridskolor med fokus på Hälsa Innovation Professionalism Publikt Omsättning

Diarienummer 2014-04581
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Energiteknik, Sektion för Systemanalys
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det finns innovationspotential som inte tas tillvara av kommunen kring dagens ridskolor samtidigt som det finns möjlighet att utveckla nya lösningar som främjar ridskoleverksamhetens behov. intresse från ridsportsförbundet finns. Det krävs externa resurser för att utveckla dessa vidare då ridskolorna inte har den möjligheten att avsatta personal till den typen av verksamhet. Om man i projektform genomför en aktivitet riktad är risken att man aldrig når implementering när finansiering tar slut.Kommunen kan bidra till den innovation genom att ändra synsätt på ridskolan.

Resultat och förväntade effekter

Följande resultat 1) en informell plattform av aktörer utifrån kartläggning har tagits fram som att inkludera i kommande projekt, 2) möjlighet att innovationsförslagen kommer att ingå i kommande utvecklingsprojekt, ingen plan för genomförande för ett kommande projekt har utformats. Det finns däremot många av Vinnovas utlysningar som passar in för innovationsutveckling inom ridskoleverksamhet, 3) ca 10 förslag på aktiviteter som har potential att implementeras i ridskoleverksamhet och kommuner. Ridskolan bidrar till flera av de sociala utmaningar som samhället står inför.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande har gått i linje med förväntningarna. Det finns ett stort intresse bland ridskolor, kommun och övriga utövare att föra dialog och man ser ett behov att vara delaktig i någon typ av förändring eller utveckling. Enkätundersökning som gick ut till allmänhetet kom det in ca 500 svar varav 40 % män. Studien har genomförts i ett geografiskt begränsat område vilket medför brister i material. Ingången var normkritik och genus men utfallet blev kopplat till anläggningsfrågor, resursfördelning från kommun samt förslag på ökad samverkan och nya modeller.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.