HighResSensing Eurostar 6598 Silex

Diarienummer 2011-04471
Koordinator Silex Microsystems AB
Bidrag från Vinnova 2 193 529 kronor
Projektets löptid januari 2012 - juni 2014
Status Avslutat

Externa länkar