Hierarkisk design av industriella material

Diarienummer 2015-04112
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 13 999 990 kronor
Projektets löptid maj 2015 - april 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Syfte och mål är att utveckla teoretiska verktyg och kompetens för snabb, intelligent och kostnadseffektiv materialutveckling tillsammans med svensk industri. Kontinuerlig forskning och vetenskapliga genombrott används för att designa material från atomärnivå till färdig produkt. Förbättringar av material bidrar till teknologi- och processutveckling och på så sätt till ett hållbart samhälle.

Förväntade effekter och resultat

Den viktigaste vetenskapliga utmaningen består i att fastställa sambandet mellan struktur och egenskaper ur grundläggande principer istället för ur de i huvudsak empiriska metoder som ofta används idag. Den viktigaste ingenjörsmässiga utmaningen är att förbättra de grundläggande metoderna och anpassa dem till industriell användning samt att använda dessa metoder för att utveckla material i industriell miljö.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningen omfattar frågeställningar av grundläggande karaktär av strategiskt värde såväl som frågeställningar av mer tillämpad karaktär. även om tyngdpunkten ligger på nya teoretiska verktyg spelar experimentell verifiering och mätningar en avgörande roll. Forskningen som bedrivs bygger på utmärkt och världsledande vetenskap fokuserad direkt på de industriella parternas krav på användbara resultat. Forskningen bedrivs i projekt med akademiskt och industriellt deltagande.

Externa länkar

Hero-m:s hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.