Hierarkisk design av industriella material

Diarienummer 2015-04112
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 13 999 990 kronor
Projektets löptid maj 2015 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Det långsiktiga målet för Hero-m kan sammanfattas i dess vision: Inom 10 år är industriellt relevanta material framtagna i en integrerad process där alla lämpliga längd-och tidsskalor beaktas. Prestandan hos dessa material är finjusterade för att erhålla önskade egenskaper till lägsta kostnad och tid med hjälp av ett hierarkiskt tillvägagångssätt. Forskningen har inriktats på utvecklingen av beräkningsmetoder och tillämpningen av dessa i olika materialdesignprojekt. Dessa idéer utvecklades vidare under steg 3 med början i de så kallade demonstrator-projekten.

Resultat och förväntade effekter

Hero-m-centret var en stor framgång, både ur ett akademiskt och ett industriellt perspektiv. Inm Hero-m har över 236 artiklar publicerats i vetenskapliga tidskrifter; 27 doktorander har tagit examen, alla doktorander har varit mycket attraktiva för jobb i akademin eller i industrin. Kunskap av avgörande betydelse för innovationer har genererats, t. ex. har Sandvik Coromant, en av Hero-ms industripartners, patenterat mer än 100 innovationer där forskningsresultat från Hero-m har varit kritiska.

Upplägg och genomförande

Forskningen inom Hero-m omfattade industriellt relevanta material med potential för förbättring, t.ex. stål och hårdmetall, och material som förväntades bli viktiga i framtiden, t.ex. amorfa stål. Tyngdpunkten för forskningen låg på utvecklingen av nya teoretiska prediktiva verktyg för materialdesign. För validering av modellerna spelade experimentella mätningar också en mycket viktig roll.

Externa länkar

Länken är till Hero-m:s hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.