Hi-Q Kvalitativ datainsamling och analys, för Dataspel

Diarienummer 2016-01437
Koordinator VINPAYSYS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Syftet var att undersöka möjligheterna till att skapa ett värdefullt verktyg för utvecklingsprocessen för kommersiella dataspel. Målet var att skapa en prototyp till verktyg för att möjliggöra tester på faktiska spelare. Prototypen skapades men tester kunde endast göras på en bråkdel av planerad population.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en prototyp till ett verktyg samt en datamängd som demonstrerar dess funktionalitet. Effekterna av användandet är än så länge inte studerade i tillräcklig utsträckning för att några slutsatser ska kunnas dras.

Upplägg och genomförande

Den ursprungliga planen var att integrera verktyget i ett välkänt spel, men av kompetensmässig skäl valdes en spelmotor som inte är kompatibelt med sagda spel. Istället integrerades prototypen i ett spel som är under utveckling och har omedelbar nytta av den här typen av verktyg.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.