HELIX VINN Excellence Centre (etapp 4)

Diarienummer 2014-03143
Koordinator Linköpings universitet - HELIX VINN Excellence Center
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Visionen för HELIX VINN Excellence Centre kan fångas upp av frasen ´Kunskap för en hållbar utveckling inom industri och offentlig sektor´ (´Knowledge for Sustainable Development in Industry and Public Sector Organizations´). Denna vision bör ses i perspektiv av vårt forskningsprogram, som har ett starkt fokus på utvecklingsprocesser i organisationer (t.ex. produktionsutveckling, kompetensutveckling och hälsofrämjande).

Resultat och förväntade effekter

Vår forskning består av cirka 25 projekt inom våra fokusområden har varit starkt relaterade till varandra, inte minst när det gäller teoretiska begrepp som ledarskap, delaktighet, rörlighet, jämställdhet och arbetsorganisation. Utifrån dessa kunskapsintressen , har en viktig del av vårt uppdrag varit att sträva efter ytterligare integration och synergier mellan följande forskningsområden: produktion och organisationsutveckling; lärande för förändring och innovation; hälsa, kompetens och arbetsförmåga; nya organisationsformer entreprenörskap och innovation.

Upplägg och genomförande

Den framgångsrika verksamhet som HELIX bygger på utgår från de intressen som utgör HELIX partnerskap. Partnerorganisationerna har haft en hög grad av gemensamt ägande av HELIX program som skapat hållbarhet i verksamheten. I över ett decennium har vi utvecklat starka kopplingar mellan forskning och praktik, samt en portfölj av forskningsprojekt av direkt relevans för våra partners. Nyckelfunktioner har varit en drivande centrumchef, HELIX ledningsgrupp och en styrelse där alla partnerorganisationer har varit representerade.

Externa länkar

www.liu.se/helix

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.