HELIX VINN Excellence Centre 2003 - Etapp 3

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - HELIX VINN Excellence Center
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Enligt bifogad final report stage III

Resultat och förväntade effekter

Enligt bifogad final report stage III

Upplägg och genomförande

Enligt bifogad final report stage III

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.