Helios retail - planeringsprojekt i samverkan högskola och näringsliv för digitalisering i fysiskbutiksmiljö

Diarienummer 2016-03965
Koordinator GUNNEBO AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med studien har varit att i samverkan mellan tre olika typer parter identifiera verkliga digitaliseringsbehov i fysisk butiksmiljö. Genom att samverka i ett tidigt skede och genom att bryta traditionella silos med hjälp av korsfunktionell samverkan så har projektet kunna identifierat verkliga behov. Målet har varit att testa om digitalisering av valda delar inom en butik skapar värde inom fem utvalda områden samt kartlägga förutsättningar. Projektet konstaterar stor potential i fysiska butiksmiljöer såväl som inom produktionsmiljö i tillverkande industri.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av studien visar på verkliga vinningar i att digitalisera butiksmiljöer. Testade prototyper i studien kan redan i detta skede påvisa stora tidsvinster och effektivisering genom digitalisering. Ansvariga i butik kan fokusera på sin kärnverksamhet och spara resurser genom mindre manuella hanteringar, mindre svinn och bättre resursöverblick samt även att säkerhetsföreskrifter efterlevs bättre. Hantering kan, i realtid, samlas på ett ställe. Utfallet visar på att mjukvaruutveckling samt en undersökning av implementering behövs för att kunna skapa en exportprodukt

Upplägg och genomförande

Studien har genomförts genom service design metodik där utgångspunkt utöver intervjuer har varit att prototyptesta tillsammans med ICA Maxi 421. Detta har skapat bred kunskap om den fysiska butiksmiljön samt insikt att lösningen med fördel skulle vara applicerbar och efterfrågad även inom tillverkande industri. Att prototyptesta i verklig butiksmiljö har gett goda resultat i form av rik empiri med insikter och kunskap som skulle kunnat gå förlorade i en traditionell utvecklingsmiljö. Potentialen för kunskapsöverföring är konstaterat hög med detta upplägg och genomförande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.