Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Health 2.0

Diarienummer
Koordinator APPINMED AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - juli 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Tillsammans med 7 andra foretag i HealthTech Nordic besokte vi den arliga Health2.0 konferensen i Santa Clara i manadsskiftet oktober 2017. Arrangor var HealthTechNordic- projektet med SmiLe som en av intressenterna. Vi medverkade ocksa i ett forprogram i Palo Alto arrangerat av Vinnova/ Nordic Innovation House. I detta ingick workshops, gemensam utstallningsmonter samt pitch-events. Detta ar tredje aret vi ar pa Health2.0 dit vi aker for att se vad de senaste inom digital halsa ar, traffa samarbetspartner och kunder.

Resultat och förväntade effekter

Programmet fore under och efter konferensen var mycket givande. Health2.0 som ar inne pa sitt 11 ar ar en mindre konferens med mycket givande workshops, forelasningar och foretagspresentationer. Har kan far man god inblick i det senaste inom digital halsa framfor allt pa den amerikanska marknaden, vilket inte spelar sa stor roll da just potentialen inom e-halsa inte ar begransat till ett visst lands utmaningar utan ar internationell. Under resan fick vi forutom att hora det vad som ar pa gang inom e-halsa ocksa vardefulla kontakter med partners och kunder.

Upplägg och genomförande

Infor resan hade vi Webinar med Mathew Holt, huvudarrangorer for Health2.0. Vi fick tillfalle att traffa mentorerna Chander Chawla och Scott Barclay fore avresan. Pa Nordic Innovation House arrangerades Sales workshop med Scott Sambucci, US Health market workshop med Greg Caressi, Frost & Sullivan, Pitch practice med Nathan Gold och Deep dive how to bring and grow a health tech company in the US market med Scott Barclay. Vi hade tva pitch tillfallen. Ett symposium under konferensen och ett i San Francisco for personer med specialintresse for Nordiska bolag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 oktober 2017

Diarienummer 2017-04720

Statistik för sidan