Hävstång Miljonprogrammen (Tällberg Foundation/KPMG)

Diarienummer
Koordinator Tällberg Foundation Service AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Syftet med vårt projekt är att ta fram och genomföra ett nytt affärsupplägg för exempelkunder (kommuner i första hand, men också generellt mot marknaden) med målen att 1) möjliggöra ett helhetsgrepp på upprustning av stadsmiljöer, där de fysiska frågorna och de sociala mjuka värdena integreras 2) skapa en ny juridisk och finansiell affärslogik där privat och offentlig sektor möter varandra samt 3) bättre strukturer där privata aktörer tillsammans kan erbjuda kommunen åtaganden som långsiktigt minskade transfererings- och förvaltningskostnader som frigör investeringskapital.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet efter fas A är en konstellation av aktörer och ett upplägg för fas B som är ett nytt affärsupplägg till kommuner och marknaden generellt. I C-fasen används produkten och en upprustning av miljonprogrammen genomförs. Den yttersta effekten med projektet är att genom helhetslösningar som genererar ekonomisk och grön tillväxt åstadkomma en permanent höjning av miljonprogrammen i termer av stärkt humankapital, minskade sociala kostnader, bestående miljövärden till följd av ökad energieffektivitet, ökad skattebas samt ökad legitimitet och deltagande i lokal styrning.

Upplägg och genomförande

Vi har inom A-fasen 1) skapat överblick över innovativa samverkans- och finansieringsmodeller, i Sverige och globalt, samt skissat möjliga metoder för hur de kan utvecklas och anpassas 2) identifierat och utforskat offentliga och privata aktörer nödvändiga för upprustning så att långsiktiga sociala vinster kan bidra till finansieringen 3) startat en process med privata aktörer för hur de kan utvecklas som del i en helhetslösning som på lång sikt kan betalas tillbaka i offentliga besparingar. På beställarsidan: process hur upphandlingar med ett helhetsgrepp kan se ut

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02772

Statistik för sidan