Havsbaserat test av Vigor Wave Energy Converter

Diarienummer 2014-02131
Koordinator VIGOR WAVE ENERGY AB
Bidrag från Vinnova 666 666 kronor
Projektets löptid juni 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektmål är att installera ett kraftverk, V1, i havet som producerar el. Under genomförandet av projektet skall prototypen V1 detaljkonstrueras, byggas, testas och verifieras. Vigors beräkningar och simuleringar skall verifieras genom jämförelser med testresultat. Detta gäller både tekniska och ekonomiska kalkyler. Prototypen har ej högt ställda krav på prestanda/verkningsgrad utan målet är att bevisa att principen fungerar.

Resultat och förväntade effekter

Effektmål är att attrahera nya investerare för att möjliggöra nästa steg i kommersialiseringen av Vigors vågkraftverk. Förväntat resultat är att prototypen installeras och de olika delsystemen verifieras lika väl som el-generering kopplat till vågklimat. Resultat skall dokumenteras och användas som presentationsmaterial för potentiella framtida investerare. Dessa investeringar skall nyttjas till att vidareutveckla principen och ta fram nästa generation av vågkraftverk, V2.

Upplägg och genomförande

Inför beställning av material till prototyp V1 kommer beräkningar och detaljkonstruktion behöva genomföras liksom tester i labb. Arbete med förberedelser utav testplatsen kommer att löpa parallellt. Detta kommer innebära förberedelse av nätanslutning, datakommunikation, utmärkning av testplats etc. Grov tidplan: Konstruktion: aug nov 2014 Labbtester, dimensionering och utveckling av styrning: juli dec 2014 Material leverans: okt dec 2014 Installation: dec 2014 jan 2015 Provning: jan aug 2015 Analys och Rapport: maj okt 2015

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.