Hästföretagarforum

Diarienummer 2013-01700
Koordinator SVENSKA MÄSSANS STIFTELSE - Svenska Mässan
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att öka kunskapen i entreprenörskap och företagsutveckling hos deltagarna. Syftet var att skapa fler och mer lönsamma företag i näringen. Kunskapen för entreprenörskap och företagsutveckling har definitivt ökat, och förhoppningsvis lett till lönsammare företag.

Resultat och förväntade effekter

Hästföretagarforum 2013 hölls i anslutning till världscupfinalerna i hoppning och dressyr i Göteborg. Forumet lockade rekordmånga deltagare, 400 personer från flera länder. Det mediala intresset var rekordstort och ledde till artiklar i branschmedier över hela världen. Deltagarna var nöjda med evenemanget, och vi ser ett tydligt intresse för att lära mer om innovation och affärsutveckling. Som ett svar på det, arbetades en handlingsplan fram för hur relationerna med näringen kan utvecklas ytterligare just kring innovation, affärsutveckling och möjligheter att söka stöd.

Upplägg och genomförande

Det nya greppet att genomföra forumet över två dagar, med en nationell dag, och en internationell med parallella seminarier på eftermiddagen, var uppskattat, men kändes långt. Vinnovas seminarium om innovation och entreprenörskap lockade rekordmånga deltagare, vilket ledde fram till att en handlingsplan för att ytterligare närma sig hästnäringen, arbetades fram.

Externa länkar

På www.hastforetagarforum.se finns seminarieprogram och presentation av samtliga föredragshållare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.