Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hard X-ray spectroscopy characterization of biocorrosion of additively manufactured Mg

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Materialutveckling
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - april 2022
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – 2020

Syfte och mål

Målet med projektet är att etablera nya rutiner för karaktärisering av biologiska korrosionsmekanismer för Mg-legeringar bearbetade av Powder Bed Fusion - Laser Beam (L-PBF). Syftet är att OssDsign, ett MedTech företag i framkant av materialutveckling för ortopediska implantat, tillsammans med Swerim AB ska möjliggöra implementering av synktronbaserade tekniker vid utvecklingen av biologiskt nedbrytbara implantat generellt, samt att specifikt studera korrosionsmekanismer av Mg-legeringar i biologiska miljöer med hjälp av röntgenfotoelektronspektroskopi (HAXPES).

Förväntade effekter och resultat

Resultaten kommer dels bidra till utvecklingen av biologiskt nedbrytbara implantat av Mg-legeringar tillverkade med PBF-LB, samt möjliggöra för OssDsign att planera framtida synkrotronmätningar av både Mg-legeringar och andra material för biomedicinska applikationer, både ex-situ och in-situ. Vidare så kommer resultaten delas inom kompetenscentret AddLife för att lärdomarna från detta projekt skall kunna nyttjas av flera parter inom AddLife konsortium.

Planerat upplägg och genomförande

Förberedande korrosionsstudier i form av elektrokemisk karaktärisering samt immersionsstudier utförs för tillfället på Swerim AB. Synkrotronmätningarna planeras att utföras på beamline P22 på Petra III, i Hamburg under 2021. Mätningarna kommer göras på additivt tillverkade prover av magnesiumlegering WE43 för att undersöka utvecklingen av sammansättning på ytan under korrosion i en fosfatbuffrad saltlösning, och utvecklingen av den lateral distributionen av legeringsämnen, oxider, hydroxider och övriga korrosions produkter under de två första timmarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 juni 2021

Diarienummer 2020-03794

Statistik för sidan