Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hård X-ray fotoelectron spektroskopy studie av oxid filmer på additivt tillverkade rostfria stål

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Material- och Processutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2020 - april 2022
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för användning av neutron- och fotonbaserade tekniker vid storskalig forskningsinfrastruktur – hösten 2019

Syfte och mål

Projektet söker nya metoder och vägar att karakterisera ytoxider på additivt tillverkade (AM) råstfria stålkomponenter. Ickeförstörande kemisk djupprofilering kommer att göras med hårdröntgen-fotoelektronspektroskopi (HAXPES). Quintus, världsledande inom högtrycksteknologi, och Alfa-Laval som slutanvändarna av AM-komponenter kommer, tillsammans med Swerim, att undersöka hur olika efterbehandlingar (Hot Isostatic Pressing (HIP), värmebehandling och peening) påverkar ytoxidens sammansättning och deras korrosionsegenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Inverkan av olika efterbehandlingar av AM-tillverkade råstfria stålkomponenter kommer att studeras. Siktdjupet för HAXPES är, tack vare synkrotronljusets egenskaper, tillräckligt stort för att undersöka både ytoxiden och de närmast underliggande lagren. Variationer i tjocklek, sammansättning och oxidationstillstånd i oxidfilm och vid gränsskiktet kommer att ge viktig information om korrosionsmekanismer i materialet, och vägledning vid val av legeringar med önskade egenskaper för olika tillämpningar.

Planerat upplägg och genomförande

AM-delar av råstfria stål kommer att undersökas. Tillverkning, efterbehandling och undersökning av Spänningskorrosion görs inom SAMCO (2019-02945). Baserat på dessa resultat kommer ett lämpligt urval av prover göras för hårdröntgenundersökningar av faser och sammansättning i oxidfilmerna. Koncentration och oxidationstillstånd av (Fe, Cr, Ni, Mo) kommer att följas genom mätningar av elementspecifika elektronnivåer. Mätningarna kommer att genomföras vid strålrör P22 vid elektronlagringsringen Petra III i Hamburg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 oktober 2021

Diarienummer 2019-05301

Statistik för sidan