Handelsplatsernas digitalisering

Diarienummer 2014-03743
Koordinator NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS
Bidrag från Vinnova 1 283 290 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Syfte och mål

Projektet Handelsplatsernas digitalisering har uppnått projektets mål och syften med god marginal. Syftet med projektet var att hitta affärsmodeller som gör köpcentrum och handelsplatser attraktiva i en digital framtid. Genom workshopkittet så ger vi behovsägarna möjlighet att själva utveckla sina affärsmodeller med stöd av det strategiska ramverket som utvecklats i projektet. Målet har uppfyllts genom att skapandet av en metod för handelsplatsaktörer att agera på de möjligheter och utmaningar som samhällets digitalisering innebär.

Resultat och förväntade effekter

Resultatspridningen har hittills påbörjats genom presentationer för NCSCs medlemmar. Målet med workshopkittet har varit att resultatet lätt ska kunna spridas bland medlemmarna själva. På grund av detta så är det svårt att avgöra effekten av projektet för NCSCs medlemmar. Det har dock funnits ett stort intresse bland NCSCs medlemmar att genomföra workshoppen och få tillgång på det material som finns. På grund av publiceringsregler kring den akademiska artikeln så har dock inte allt material kunnat publiceras än för att göras tillgängligt för NCSCs medlemmar.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande har anpassats allt eftersom projektet har pågått och förståelsen av behovsägarna har ökat. Möjligheterna att omdefiniera och anpassa projektet och iterativt ifrågasätta våra idéer och hypoteser har varit en viktig faktor för projektets framgång. Den långa projekttiden har dock gjort att projektet i vissa delar ofrivilligt har stoppats upp, det har gjort att det har gått för lång tid mellan träffar mellan de olika projektparterna. Utifrån detta perspektiv så hade projektet tjänat på att vara under en kortare period.

Externa länkar

Workshopkit och den populärvetenskapliga artikeln görs tillgänglig när den vetenskapliga artikeln är publicerad

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.