Hälsoteknikcentrum Halland deltar på Innovation Swedens Project in Seoul, ROK on 11-30 November 2013

Diarienummer 2013-04635
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Hälsoteknikcentrum Halland har deltagit på Svenska Institutets mässa i Seoul. Svenska Institutets syfte är att presentera hur innovationer har utvecklats i Sverige genom konkreta exempel från nystartade företag samt att tillhandahålla en plattform för diskussioner om frågor som rör en kreativ ekonomi. Syftet och målet i projektet har uppfyllts genom resan till Sydkorea och Seul. Hälsoteknikcentrums innovation jDomebikearound, visades upp och värdefulla affärskontakter knöts under de besök som genomfördes samt när man mötte besökare på mässan.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av resan och förväntade effekter är att genom att framgångsrikt visa Hälsoteknikcentrums innovation jDomebikearound i Sydkorea har en spridning av innovationen återigen skett utanför Sveriges gränser. Värdefulla affärskontakter har knutits under de besök som genomfördes samt när man mötte besökare på mässan.

Upplägg och genomförande

Resans upplägg och programmet som Tillväxtanalys tagit fram genomfördes på ett föredömligt sätt. Man gjorde en noggrann analys före resan för att delegaterna skulle få ut så mycket som möjligt av resan och man höll sig till programmet under hela resan. Många värdefulla kontakter skapades i och med detta. Programmet bifogas slutrapporten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.