Hållbara innovationsmiljöer- roadmap för integrering av ett normkritiskt perspektiv

Diarienummer 2014-04495
Koordinator Fiber Optic Valley AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom kontaktskapande med såväl testbolag (ska ingå i ett ´labb´) som VINNVäXT-miljöer har vi skapat goda förutsättningar för att utveckla nödvändiga processer och metoder för att kunna arbeta med social hållbarhet ur ett normkritiskt perspektiv i innovationsmiljöer. Vi har genom tvärvetenskapligt samarbete med KTH, HiG, LTU och LU en bra vetenskaplig grund med utgångspunkt i kompetensområdena hållbarhet, innovation, genus och organisation. I samverkan med dessa har en bas av verktyg valts ut som är anpassade efter de behov som visat sig utifrån förstudien.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudien är det statistiska underlaget för hur FOVs innovationsmiljö arbetar med social hållbarhet. I korthet fick vi följande utfall: Mål för jämställdhetsarb: 50% av organisationerna har satt mål. Strategier för jämställdhetsarb: 19% av org. Mål för mångfaldsarb: 13% av org. Strategier för mångfaldsarb: 12% av org. Vidare har vi etablerat kontakt med andra VINNVäXT-miljöer som efterfrågar en roadmap samt inlett samarbete med lärosäten som vi ska vidareutveckla verktyg med. Effekten av detta är att vi har goda förutsättningar för ett genomförandeprojekt.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts genom en kombination av olika metoder: *Research och benchmarking av befintlig forskning och metoder på hållbarhetsområdet. *Kartläggning av medlemsföretagens sociala hållbarhetsarbete genom djupintervju av ledningspersoner. Analys av resultaten. *2 Workshops: En med HR-chefer med syfte att fördjupa behovsanalysen, en kompetenshöjande riktad till alla deltagare i förstudien. *Utvecklat ramar för en roadmap genom att specifiera genomförandeprojektets upplägg. Detta i samarbete med forskare, testbolag och andra vinnväxt-miljöer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.