Hållbara hierarkiska material med inställbar funktionalitet baserat på cellulosa nanokristaller

Diarienummer 2015-01558
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2019
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2015-03-17

Syfte och mål

Kommersiella tillämpningar av cellulosa nanokristaller för att stärka biobaserad ekonomi i Sverige och en stark karriärutveckling för Wadood Hamad som rekryteras till SP.

Förväntade effekter och resultat

Att genomföra en sammanhållen strategi för forskning, utveckling och innovation inom biobaserad process- och materialutveckling. Målet är trefaldigt: (i) FoI på SP, (ii) vetenskapligt utbyte med svenska universitet och forskningsinstitut, samarbete med University of British Columbia, spridning i peer-review tidskrifter och symposier, samt (iii) roadmap för cellulosa nanomaterial som en del av SP:s affärsutveckling. Efter 3 år en senior fast anställning på SP för att verkställa denna roadmap för kommersialisering i samklang med Sveriges biobaserade ekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

år 1 Flytt Introduktion SP och initiera roadmap Identifiera offentlig finansiering och industriella kontakter Funktionell CNC och mesoporösa filmer Rapportresultat och karriärutveckling år 2 Offentlig finansiering och främja industrikontakter Första versionen CN roadmap inom SP Bedöm CO2-aktiv CNC Steg från år1 upprepas för CO2-aktiv CNC Rapport vetenskaplig och karriärutveckling och eventuell omfördelning av vetenskap gentemot affärs spår år 3 Börja offentligt finansierade projekt och industriella nätverk Utvärdera CN färdplan och 2:a versionen. Testfall färdplan

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.