Hållbar vattenhantering via nya avlopp, biogas och biogödsel i Östersjön

Diarienummer 2014-01575
Koordinator OIKOSLab Future Solutions i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - oktober 2014
Status Avslutat