Hållbar energi och miljö

Diarienummer 2014-00438
Koordinator CLEAN AIR TECHNOLOGIES I HELSINGBORG AB
Bidrag från Vinnova 1 385 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att bygga en prototypanläggning för testkörning och optimering av komponenter och system och därefter leverera en komplett fungerande anläggning för produktion av elektricitet. Syftet med anläggningen är även att bedriva utvecklingsarbete för framtagning av nya medier och förbättringar som kan öka verkningsgrad och användnings område.

Resultat och förväntade effekter

Efter projektet kommer vi kunna erbjuda marknaden hållbar och miljöfokuserad kraftproduktion vilket skapar en ny dimension till vårt produktsortiment till kunderna. Att bredda vårt produkt utbud innebär också att vi kan erbjuda fler helhetslösningar och även knyta upp nya kund kategorier.

Upplägg och genomförande

Den ursprungliga projektplanen som upprättades var att projektet skulle vara slutfört första kvartalet 2015. På grund av leveransförseningar och hög intern arbetsbelastning har projekttiden blivit avsevärt längre än vad vi beräknade. Samarbetet med vår samarbetspartner och slutkund E.ON Värme har fungerat mycket bra och integreringen till befintlig anläggning har genomförts enligt plan. Upplägget att bygga anläggningen i moduler på fabrik och leverera och montera upp på projektplatsen blev en lyckad satsning som inneburit många fördelar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.